Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

1. Αύξηση της απόδοσης, λόγω βελτιωμένης καύσης: Με μικρότερη ποσότητα πετρελαίου επιτυγχάνεται το ίδιο θερμικό αποτέλεσμα με αυτό του συμβατικού.
2. Εξοικονόμηση ενέργειας, λόγω καθαρότητας του καυστήρα: Μείωση των επικαθήσεων αιθάλης στα τοιχώματα του καυστήρα, ενώ οι υπάρχουσες επικαθίσεις απομακρύνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.
3. Εξοικονόμηση κόστους καθαρισμού και συντήρησης καυστήρα: Τέρμα στις σκληρές επικαθήσεις ή στο κολλώδες στρώμα αιθάλης. Τα τοιχώματα του καυστήρα επικαλύπτονται με ένα λεπτό, στεγνό υπόλειμμα που απομακρύνεται εύκολα.
4. Λιγότερα καυσαέρια, σημαντική μείωση των εκπομπών ρύπων: Μέσω της βελτιωμένης αντίδρασης καύσεως ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές καυσαερίων.
5. Καλύτερος έλεγχος κατά τη διαδικασία γεμίσματος της δεξαμενής: Μείωση του αφρισμού κατά τη διαδικασία γεμίσματος της δεξαμενής.

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013
Χρήσιμες συμβουλές για την συντήρηση


 • Η ετήσια συντήρηση του καυστήρα και γενικότερα της εγκατάστασης θέρμανσης εκτός του ότι είναι υποχρεωτική απο τον νόμο είναι ατυτόχρονα απαραίτητη για την ασφαλή, οικονομική και απρόσκοπτη λειτουργία της θέρμανσης. Σε κάθε περίπτωση το κόστος της συντήρησης είναι μικρότερο της επιβάρυνσης απο την αυξημένη κατανάλωση ενός ασυντήρητου λεβητοστασίου και επιπλέον ελαχιστοποιείται η περίπτωση βλάβης ή φθοράς του μηχανήματος.

 • Η σωστή περίοδος συντήρησης είναι αμέσως μετά την λήξη της χειμερινής περιόδου θέρμανσης, ώστε να μην μείνουν τα κατάλοιπα της καύσης κατα την περίοδο του καλοκαιριού και διαβρώσουν τα εσωτερικά τοιχώματα του λέβητα, μειώνοντας τον χρόνο ζωής του.
 • Ο καυστήρας είναι μια σύνθετη βιομηχανική μηχανή και αποτελεί το σημαντικότερο και πολυπλοκότερο μέρος της κεντρικής θέρμανσης γιατί έχει όλα τα συστήματα ρύθμισης της φωτιάς για την ιδανικότερη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης. 
 • Σε πολλές οικοδομές της Θεσσαλονίκης η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνάει τα 100 λίτρα πετρελαίου την ώρα. Ενδεικτικά αναφέρουμε αυτήν την κατανάλωση για να καταλάβουμε το μέγεθος της φωτιάς, η οποία πρέπει να καίει κάτω από πλήρη έλεγχο σε απολύτως ελεγχόμενες συνθήκες, καθώς και το παραμικρό σφάλμα στις ρυθμίσεις της μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες.  
 • Τη δαπάνη για τη φθορά και αντικατάσταση των μηχανημάτων, δεν θα την αποφύγετε, εάν δεν αναθέσετε την συντήρηση του συστήματος θέρμανσης σας σε αναγνωρισμένο και υπεύθυνο τεχνικό γραφείο εγκαταστάσεων και συντηρήσεων καυστήρων. Η καλή λειτουργία των μηχανημάτων και η μείωση του κινδύνου της πρόωρης φθοράς τους αφορά άμεσα τα οικονομικά σας συμφέροντα.
 • Με μια ρύθμιση ακριβείας με ειδικούς ηλεκτρονικούς αναλυτές καυσαερίων για την καλή λειτουργία του καυστήρα σας κερδίζετε μέχρι και 30%.
 
 • Επομένως για την ασφάλεια και τη σιγουριά σας, είτε χρησιοποιείτε πετρέλαιο θέρμανσης ή φυσικό αέριο, επιλέξτε πιστοποιημένο αδειούχο εγκαταστάτη, συντηρητή καυστήρων.  Είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή και ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων της θέρμανσης σας.

Η σωστή συντήρηση πρέπει να περιλαμβάνει :

 Στο λέβητα
 • Καθαρισμό της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας του λέβητα και των αεριαυλών με συρμάτινες βούτσες
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων
Στον καυστήρα
 • Καθαρισμός των ακροφυσίων (μπεκ) του καυστήρα ή αντικατάσταση τους αν κρίνεται αναγκαίο.
 • Καθαρισμός και ρύθμιση της σωστής θέσης της κεφαλής καύσης και του διασκορπιστή.
 • Καθαρισμός και έλεγχος των ηλεκτροδίων ανάφλεξης, του φωτοστοιχείου ή του ιονιστή (καυστήρας φυσικού αερίου).
 • Καθαρισμός της αντλίας και των φίλτρων πετρελαίου.
 • Καθαρισμός φίλτρων αερίου, έλεγχος βαλβίδων αερίου και πιεζοστατών αέρα και αερίου (καυστήρες αερίου).
 • Καθαρισμός των πτερυγίων του ανεμιστήρα του καυστήρα.
 •  Έλεγχος των αυτοματισμών και των οργάνων ασφαλείας λειτουργίας του καυστήρα.
 • Έλεγχος λειτουργίας του κυκλοφορητή και των λοιπών αυτοματισμών της εγκατάστασης θέρμανσης.
 • Έλεγχος του δοχείου διαστολής και του αυτόματου πληρωτή νερού.
 • Μέτρηση των καυσαερίων με ηλεκτρονικό αναλυτή καυσαερίων.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα- καυσίμου για την σωστή καύση. 
 Στην καπνοδόχο  
 • Έλεγχος σωστού ελκυσμού και απόφραξη απο τα συμπυκνώματα και τις κάπνες. 
Ο αδειούχος εγκαταστάτης συντηρητής καυστήρων πρέπει να συμπληρώνει υποχρεωτικά το φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της εγκατάστασης και να το παραδίδει στον διαχειριστή του κτιρίου. 

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Πριν ξεκινήσω να λειτουργώ την θέρμανση τι πρέπει να κάνω;
Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι η συντήρηση του καυστήρα και του λέβητα.
Η συντήρηση της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.
Στο λέβητα πρέπει να γίνουν:
•Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας με συρμάτινες βούρτσες.
•Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
Στον καυστήρα πρέπει να γίνουν:
•Καθαρισμός του ακροφυσίου (μπεκ) του καυστήρα ή αντικατάστασή του, αν διαπιστωθεί ότι είναι μικρό ή μεγάλο για το λέβητα ή έχει συμπληρώσει τον αριθμό ωρών λειτουργίας, που προδιαγράφει ο κατασκευαστής του.
•Καθαρισμός της κεφαλής καύσης και του στροβιλιστή.
•Καθαρισμός και έλεγχος των ηλεκτροδίων ανάφλεξης και του φωτοστοιχείου.
•Καθαρισμός της αντλίας πετρελαίου και των φίλτρων πετρελαίου στη σωληνογραμμή, που φέρνει το καύσιμο από τη δεξαμενή στον καυστήρα.
•Καθαρισμός των πτερυγίων του ανεμιστήρα. Στην καπνοδόχο πρέπει να γίνουν:
•Επιμελημένος και τακτικός καθαρισμός της καπνοδόχου
Ο τεχνίτης πρέπει να συμπληρώνει υποχρεωτικά το φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της εγκατάστασης και να το παραδίδει στον διαχειριστή του κτιρίου. Στις εγκαταστάσεις με συνολική θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση με 400.000 Kcal/h επιβάλλεται η διενέργεια μετρήσεων, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και η καταχώρησή τους σε σχετικό βιβλίο.